Былтыр чет жакка туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткендердин саны 2017-жылдан да көп болду

Республикада 2018-жылы миграциялык процесстер, мурдагыдай эле келгендердин санына караганда башка жакка туруктуу жашоо үчүн (же ал жакта узак мөөнөт жашоо үчүн) чыгып кеткендердин саны көп экендиги менен мүнөздөлдү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2018-жылы өлкөгө туруктуу жашоо үчүн 1,7 миң адам келген, ал эми 7,1 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен. Ошентип былтыр республикадан туруктуу жашоо үчүн кеткен өлкөнүн калкынын эмиграциясы көбөйгөн. Басымдуу бөлүгү Орусияга жана Казакстанга кетишкен.

Келген (чыгып кеткен) мамлекеттер боюнча Кыргыз Республикасынын калкынын тышкы миграциясы
(адам)

2017 2018
саны саны
келгендердин кеткендердин миграциялык өсүү, кетүү агымы (-) келгендердин кеткендердин миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)
Бардыгы: 1 974 5 899 -3925 1 687 7 077 -5 390
анын ичинде КМШ боюнча: 1 864 5 765 -3901 1 608 6 788 -5 180
Азербайжан 2 2 2 9 -7
Армения 1 -1
Беларусь 1 13 -12 2 18 -16
Казакстан 392 1 209 -817 176 1 219 -1 043
Молдова 1 -1 1 1
Орусия 1 216 4 453 -3 237 637 4 972 -4 335
Тажикстан 90 21 69 428 16 412
Түркмөнстан 3 3 2 2
Өзбекстан 155 54 101 357 548 -191
Украина 5 8 -3 3 6 -3
КМШдан тышкаркы өлкөлөрү 110 134 -24 79 289 -210

Айрым улуттардагы мигранттар боюнча Кыргыз Республикасынын калкынын тышкы миграциясы
(адам)

2017 2018
саны саны
келгендердин кеткендердин миграциялык өсүү, кетүү агымы (-) келгендердин кеткендердин миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)
Бардыгы: 1 974 5 899 -3925 1 687 7 077 -5 390
анын ичинде:
кыргыздар 1 016 1 899 -883 1 097 2 096 -999
орустар 341 2 314 -1 973 147 2 626 -2 479
өзбектер 221 594 -373 190 1 063 -873
украиндер 26 174 -148 13 196 -183
татарлар 29 164 -135 20 164 -144
казактар 46 137 -91 26 138 -112
дунгандар 45 99 -54 9 118 -109
немистер 9 102 -93 9 130 -121
корейлер 42 68 -26 32 68 -36
түрктөр 13 30 -17 26 30 -4
тажиктер 33 33 49 96 -47
уйгурлар 46 68 -22 14 81 -67
азербайжандар 9 29 -20 11 42 -31
армяндар 4 -4 5 -5
беларустар 6 -6 11 -11
грузиндер 1 1 1 -1
еврейлер 2 2 2 3 -1
латыштар 1 3 -2
литвалыктар 1 1 1 -1
молдавандар 4 -4 1 4 -3
түркмөндөр 2 2 2 2
эстондор 1 -1
чечендер 6 7 -1 2 15 -13
башка улуттар 86 164 -78 36 183 -147

Автор жөнүндө

Комментарий калтыруу

<