Түндүк Урал агрардык университетиндеги кесиптер

Түндүк Урал мамлекеттик агрардык университети 

 

Күндүзгү окуу формасы

 

Даярдоо багыттары

(профилдер)

Бюджеттик орундардын саны Кирүү үчүн сынактар

 

Конкурска катышуу үчүн баллдын аз саны
Агрономия 45 биология1

орус тили

математика2

36

36

27

Агрохимия жана агрожер кыртышын окутуу 20
Бакчачылык (Садоводство) 20
Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы 20
Биология 13
Зоотехния 40
Ветеринардык-санитардык экспертиза 30
Суу биоресурстары жана аквакультура 20
Ветеринария (Специалитет) 60
Жаратылышты жөнгө салуу жана сууну пайдалануу (Природообустройство и водопользование) 11 математика2

русский язык

физика

27

36

36

Агроинженерия 90
Техносферадагы коопсуздук  4    
Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар (Землеустройство и кадастры) 18
Жыгачты кайра иштетүүчү жана токой даярдоочу өндүрүштөрдүн технологиясы  30
Өсүмдүк сырьесунун азык-түлүктөрү  10
Экология жана жаратылышты пайдалануу 11 география математика2

русский язык

37

27

36

Токой иши 25
1Кирүү сынактары приоритеттүүлүктүн азаюу тартибине боюнча көрсөтүлдү (конкурстук тизмелерди ранжирлөөдө эске алынат). Даярдоонун бардык багыттарына кирүүдө математиканын профилдик деңгээли ЕГЭси зарыл.

 

 

Документтерди кабыл алуу мөөнөттөрү

20-июнь 2019-жыл. кирүү үчүн документтерди кабыл алуу убактысынын башталышы;

12-июль 2019-жыл. Университет өз алдынча өткөргөн кирүү сынактарынын негизинде документтерди кабыл алуу убактысынын бүтүшү;

– 2019-жылдын 15-июлунан 26-июлуна чейин Университет өз алдынча кирүү сынактарын өткөрүү мөөнөттөрү;

– 26-июль 2019-жыл. Университетке ЕГЭ жыйынтыктары менен гана өтүп жаткандардын документтерин кабыл алуу убактысынын бүтүшү.

 

Кирүү үчүн зарыл документтер:

1.Арыз. 2. Жарандыгын далилдеген документ. 3. Талап кылынган үлгүдөгү билими тууралуу документ. 4. 6 фото өлчөмү 3х4см. 5. Окууга өтүүгө өзгөчө укук бере турган документтер. 6. Айрым конкурстарга катышуу үчүн документтер. 7. РФ өкмөтүнүн №697 токтомунда көрсөтүлгөн багыттарга даярдоо үчүн өтүүгө зарыл медициналык справка, ( «Агрохимия жана агропочвоведение” «Агрономия» «Садоводство» «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» «Зоотехния» «Ветеринарно-санитарная экспертиза» «Водные биоресурсы и аквакультура» «Агроинженерия», «Продукты питания из растительного сырья», специальности «Ветеринария» багыттары боюнча).

 

Биринчи семестрдин аралыгындагы жогорулатылган мамлекеттик стипендиялар: 

36.03.02 «Зоотехния», 35.03.04 «Агрономия», 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» багытына даярдоого өтүп жаткан студенттер үчүн эки эселеген өлчөмдө;

ЕГЭси 200-230 балл болгон студенттер үчүн үч эселеген өлчөмдө; 

ЕГЭси 231 баллдан ашкан абитуриенттер үчүн беш эселеген өлчөмдө төлөнөт. 

 

Биринчи курста окуу үчүн төлөөгө жеңилдиктер 

10 пайыздык төмөндөтүү ЕГЭ баллынын суммасы 200-220 болгон агрардык класстардын бүтүрүүчүлөрүнө жана абитуриенттерге берилет.

20 пайыздык төмөндөтүү орто билими тууралуу аттестатка же орто атайын билими тууралуу диплому бар, бүткүлроссиялык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү болгон абитуриеттерге, спорттун баскетбол, волейбол, мини-футбол, жеңил атлетика түрлөрү боюнча мастерликке талапкерлерге, ошондой эле ЕГЭ боюнча баллынын суммасы 220 болгон абитуриенттерге берилет.

 

 

ДАРЕК: 625003, Тюмень шаары, Республики 13 көчөсү

Кабыл алуу комиссиясынын телефондору 8 (3452) 29-02-29, 29-01-00

email: pktgsha@yandex.ru

https://vk.com/club133332597

www.gausz.ru

 

 

 

 

Автор жөнүндө

Комментарий калтыруу

<